ZNACZENIE APLIKACJI I OPROGRAMOWANIA INSTALOWANEGO NA CYFROWYCH BILLBOARDACH DLA GMIN

ZNACZENIE APLIKACJI I OPROGRAMOWANIA INSTALOWANEGO NA CYFROWYCH BILLBOARDACH DLA GMIN

18 lipca, 2022 0 przez Tamara

Obecnie ponad połowa ludności mieszka na obszarach miejskich i oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w nadchodzących latach. Oznacza to zapotrzebowanie na nowe usługi oraz rozwój samego miasta. Tak więc technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają ważną rolę w łączeniu zasobów oraz łączeniu obywateli i miast.

W związku z przyspieszonym rozwojem technologicznym oraz coraz większym wykorzystaniem smartfonów i tabletów następuje również ekspansja aplikacji. Oprócz tego, że aplikacje ułatwiają konsultacje informacyjne i komunikację między ludźmi, są również wartością dodaną dla gmin, które wykorzystują rozwiązania technologiczne, aby mieszkańcy mogli utrzymać styl życia, który obecnie zapewnia technologia informacyjna.

Oprogramowanie Infokioski, ma na celu promowanie interakcji między gminami a mieszkańcami, a także rozpowszechnianie różnych informacji, zarówno o transporcie, usługach publicznych, jak i agendzie kulturalnej , hotele, restauracje, atrakcje turystyczne, wydarzenia itp. Jednocześnie dostarczają narzędzi niezbędnych do poprawy komunikacji wewnętrznej i produktywności, przyczyniając się do bardziej integracyjnych miast.

W ten sposób aplikacje i oprogramowanie udostępniane przez gminy obywatelom odegrały ważną rolę w modernizacji społeczności, umożliwiając miastom spełnienie wielu celów, takich jak:

 • Większa satysfakcja obywateli;
 • Przyciąganie inwestycji biznesowych;
 • Promocja gmin jako destynacji turystycznych z wyboru;
 • Zwiększone przychody i widoczność;
 • Innowacja i zróżnicowanie;
 • Promocja zrównoważonego rozwoju;
 • Połączenie między mieszkańcami a miastem.

Inteligentne Miasta

Smart Cities to miejsca, które realizują ustrukturyzowane projekty w danej przestrzeni miejskiej, wykorzystując technologię do zarządzania miastem i działań społecznych.

Jednym ze sposobów promowania włączenia społecznego i zapewnienia łączności obywatelom są urządzenia mobilne i Internet. Można to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanych na telefonach komórkowych lub oprogramowania zainstalowanego na cyfrowych billboardach w całym mieście.

Korzyści płynące z aplikacji i oprogramowania dla gmin

Dzięki aplikacjom i oprogramowaniu, takim jak Infokioski, każda gmina może przyczynić się do rozwoju inteligentnych miast i pozycjonować się w sposób destrukcyjny i odróżniający się od innych.

Możemy więc podkreślić trzy główne korzyści, zarówno dla gmin, jak i obywateli.

1 – Lepsza komunikacja

Aplikacje i oprogramowanie są niezbędnymi narzędziami promującymi połączenie między gminami a społecznością. Jest to prostszy, bardziej dynamiczny i interaktywny sposób udostępniania istotnych informacji .

2 – Natychmiastowy dostęp do informacji miejskiej

Wspomniane narzędzia technologiczne umożliwiają każdemu dostęp do udostępnianych informacji w dowolnym miejscu i czasie, co umożliwia obywatelom niemal natychmiastową świadomość wszystkiego, co się dzieje .

3 – Promocja aktywności obywatelskiej

Każda gmina może ewoluować i rozwijać się, gdy obywatele mają odpowiednie narzędzia do otrzymywania ważnych informacji i bardziej angażują się w życie społeczności.

Oto niektóre zalety Infokioski dla gmin:

 • Komunikacja w czasie rzeczywistym;
 • Dostępność;
 • Interaktywność;
 • Wysoka wydajność;
 • Dzielenie się chwilami;
 • Łatwość użycia;
 • Promocja więzi między gminą a mieszkańcami;
 • Alarmy i sytuacje awaryjne .