Piękna nauka za klimatyzacją

Piękna nauka za klimatyzacją

25 maja, 2022 0 przez Tamara

Klimatyzacja Wrocław ma różne kształty i rozmiary, ale wszystkie działają w tym samym celu; usuwanie wilgoci i ciepła z powietrza w pomieszczeniach poprzez dostarczanie zimnego powietrza do domu lub jakiejkolwiek zamkniętej przestrzeni. Zwraca schłodzone powietrze do wnętrza i przenosi całą niepożądaną wilgoć i ciepło na zewnątrz. 

Standardowy montaż klimatyzacji Wrocław wykorzystuje specyficzną substancję chemiczną znaną jako czynnik chłodniczy i składa się z trzech głównych elementów, którymi są wężownica parownika, wężownica skraplacza i sprężarka. Wszystkie te składniki współpracują ze sobą, aby szybko przekształcić gaz w ciecz, a następnie z powrotem. Sprężarka podniesie temperaturę i ciśnienie gazu chłodniczego, przesyłając je do wężownicy skraplacza, która zostanie przekształcona w ciecz. 

Czynnik chłodniczy powróci do pomieszczenia i wejdzie do wężownicy parownika. Ciecz następnie wyparuje, chłodząc w ten sposób wężownicę wewnętrzną. Wentylator wydmuchuje powietrze z pomieszczenia przez zimną wężownicę parownika, w której ciepło wewnątrz domu zostanie wchłonięte przez czynnik chłodniczy. Powietrze będzie krążyć po całym obszarze, podczas gdy ogrzany odparowany gaz zostanie wysłany do sprężarki na zewnątrz. Ten cykl będzie trwał do momentu, gdy dom osiągnie wymaganą temperaturę. 

Elementy klimatyzacji

Jak wspomniano powyżej, klimatyzator składa się z różnych elementów. Te komponenty są odpowiedzialne za działanie klimatyzacji; tutaj znajduje się bardziej szczegółowy opis każdego ze składników. Serwis klimatyzacji Wrocław naprawi wszystkie poniższe podzespoły.

Parownik

Ciepłe powietrze pochodzące z wnętrza domu jest wciągane i przepuszczane przez zawór, który reguluje przepływ powietrza. Następnie będzie dmuchać na wężownicę parownika, która będzie absorbować ciepło z powietrza. Podczas gdy czynnik chłodniczy wewnątrz wężownic pochłania ciepło, zamienia się z powrotem w gaz i przemieszcza się w kierunku sprężarki klimatyzacji. 

Kompresor

Sprężarka systemu klimatyzacji działa jak pompa, która zmniejszy objętość gazu, jednocześnie obniżając temperaturę i ciśnienie w procesie skraplania.  

Skraplacz

Zebrane ciepło zostanie odebrane przez skraplacz klimatyzacji z wnętrza domu przy użyciu czynnika chłodniczego, ale w postaci pary. Następnie zostanie wypompowany na zewnątrz, gdzie powietrze zewnętrzne pochłonie ciepło i zmieni stan z gazowego z powrotem na ciekły. 

Gdy ciepło zostanie przeniesione na zewnątrz, zimny czynnik chłodniczy wróci z powrotem do pomieszczenia do parownika klimatyzatora, aby powtórzyć cykl. 

Korzyści zdrowotne wynikające z używania klimatyzacji

Usuwa alergeny i cząsteczki

Klimatyzatory mają filtr, który może pomóc w usuwaniu alergenów i cząstek, w tym kurzu i pyłków, zapobiegając ich krążeniu w powietrzu. Filtr pomoże oczyścić powietrze, którym Ty i Twoja rodzina będziecie oddychać w Twoim domu. 

Zmniejsza ryzyko udaru cieplnego

Ryzyko udaru cieplnego wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Dzięki dobrze działającemu systemowi klimatyzacji zmniejsza się również ryzyko udaru cieplnego i innych chorób związanych z przegrzaniem. 

Wysokiej jakości sen

Regulowana temperatura, zwłaszcza w nocy, poprawi jakość Twojego snu. Utrzymywanie chłodnych sypialni w domu zapewni Tobie i Twojej rodzinie komfort podczas snu. Przed Tobą dobrze wypoczęty dzień.